Perflexxion Academy… maakt werk van jouw ontwikkeling!

  •  
  •  
  •  
  •  

Training Discriminatiepreventie

Discriminatie is een actueel maatschappelijk thema. Er zijn nog steeds mensen die uitgesloten of achtergesteld worden op basis van kenmerken die niet relevant zijn. Huidskleur bijvoorbeeld, of nationaliteit.

Ook binnen het aannamebeleid komt het nog altijd voor dat bedrijven zich schuldig maken aan (soms onbewuste) discriminatie. Bijvoorbeeld in vacatureteksten en bij sollicitaties.

Resultaat

Na deze training hebben de deelnemers:

  • handvatten gekregen om op een goede manier om te gaan met vragen, verzoeken en situaties die als discriminerend kunnen worden opgevat.
  • kennis van het wettelijk kader: wat is discriminatie eigenlijk?
  • geoefend met cases: wat mag wel en niet als je een (mogelijk) discriminerend verzoek krijgt? Wat mag je wel en niet in vacatureteksten zetten?

Doelgroep

  • Iedereen die zich binnen een bedrijf bezighoudt met het aannamebeleid en het opstellen van vacatureteksten.