Perflexxion Academy… maakt werk van jouw ontwikkeling!

  •  
  •  
  •  
  •  

Training Verzuimpreventie

Volgens arbodienstverleners mankeert in ruim de helft van alle gevallen van ziekteverzuim de werknemer medisch gezien niets. Meer aandacht voor de achterliggende oorzaken en het welzijn van medewerkers, door jou als werkgever of door de direct leidinggevende, kan het gemiddelde verzuim verlagen. Verzuim is dus te beïnvloeden. En dat kan jou een behoorlijke besparing opleveren!

Ontdek tijdens de training Verzuimpreventie hoe je mensen gemotiveerd aan het werk kunt houden en een bijdrage kunt leveren aan een lager ziekteverzuim. 

Resultaat

Na de training:

  • zijn de deelnemers zich bewust van de eigen rol bij het terugdringen van verzuim;
  • zijn de deelnemers in staat de motivatie van medewerkers positief te beïnvloeden waardoor zij een bijdrage kunnen leveren aan een lager verzuim en dus beperking van de verzuimkosten;
  • hebben de deelnemers handvatten gekregen om effectieve verzuimgesprekken te voeren.

Doelgroep

Leidinggevenden/teamleiders/afdelingshoofden etc. die willen weten hoe ze verzuimbeheersing (nog) beter in praktijk kunnen brengen door middel van proactieve preventie.