Perflexxion Academy… maakt werk van jouw ontwikkeling!

 •  
 •  
 •  
 •  

Effectievere sollicitatiegesprekken voeren: de STARR-techniek 

Wil je tijdens een sollicitatiegesprek weten of iemand in staat is het gedrag te vertonen dat bij de functie en de organisatie past? Vraag dan naar gedrag uit het recente verleden. Dat is beste voorspeller van toekomstig gedrag.

Dit is de kern van de STARR-techniek. Tijdens het sollicitatiegesprek vraag je voorbeelden van (werk)gedrag dat te maken heeft met wat in de nieuwe functie van de medewerker wordt verwacht.

Hieronder een uitleg waar STARR voor staat en welke vragen je kunt stellen.

 • S ituatie
  • Wat was de situatie?
  • Wie waren erbij betrokken?
  • Waar en wanneer speelde de situatie zich af?
 • T aak       
  • Wat was jouw taak?
  • Welke rol speelde jij?
  • Wat werd er van je verwacht?
 • A ctie
  • Welke actie heb je ondernomen?
  • Wat heb je gezegd en gedaan?
  • Hoe was jouw aanpak?
 • R esultaat
  • Wat was het resultaat van wat je deed?
  • Hoe werd daar op gereageerd door anderen?
 • R eflectie
  • Was je tevreden met het resultaat?
  • Wat zou je de volgende keer anders doen?

Wil je meer weten over onze STARR-techniek trainingen? 

Klik hier